Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Szybka informacja:
tel. 22 4012207(08), fax 22 6684695
e-mail: audit@ekora.com.pl

Jako firma audytorska prowadzimy działalność od 1993 roku.

Podstawowym rodzajem działalności naszej spółki jest:

 • badanie i przeglądy sprawozdań finansowych
 • badanie planu połączeń, podziału i przekształceń
 • usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych metodą tradycyjną lub on-line
 • w firmie jak również u klienta
 • usługowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • nadzór nad księgowością prowadzoną przez Klienta
 • usługowe sporządzanie list płac i deklaracji ubezpieczeniowych oraz podatkowych

Ponadto:

 • opracowujemy:
  • - wewnętrzne zasady prowadzenia rachunkowości wraz z zakładowym planem kont
  • - instrukcje obiegu dokumentów oraz ich kontroli
  • - instrukcje inwentaryzacyjne
  • - regulaminy pracy
  • - regulaminy wynagrodzeń
 • sporządzamy ekspertyzy finansowo – ekonomiczne
 • prowadzimy doradztwo w zakresie rachunkowości
 • świadczymy inne usługi tj. atestacyjne i poświadczające

Usługi polegające na badaniu sprawozdań finansowych świadczymy Klientom o różnym profilu działalności. Są to m. in.: spółki kapitałowe prowadzące działalność handlową, usługową, produkcyjną, budowlaną oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Wśród Klientów, dla których prowadzimy księgi rachunkowe i podatkowe są spółki prawa handlowego z udziałem kapitału zarówno polskiego jak i zagranicznego jak również osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Klientów, którzy zechcą skorzystać z naszych usług, prosimy o odesłanie wypełnionego odpowiedniego formularza:

Ofertę cenową na wybraną usługę prześlemy po otrzymaniu wypełnionej karty Klienta.