Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Agencja Usług Audytorskich i Rachunkowych „EKORA” sp. z o.o., jako firma audytorska jest zarejestrowana w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów pod numerem 1066.

Spółka zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie pod numerem 0000138914.
NIP 526-02-08-705
Regon 008163581

Udziałowcami spółki są osoby fizyczne.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 15.000,- zł
Dysponujemy zespołem doświadczonych biegłych rewidentów.
Od początku naszej działalności pozyskaliśmy wielu stałych Klientów w zakresie obsługi księgowej.
Usługi audytorskie dla niektórych Klientów świadczymy w oparciu o umowy wieloletnie.
Działalność naszą ubezpieczamy od odpowiedzialności cywilnej.

Zarząd spólki w składzie:
Bogdan Broniewski - prezes
Piotr Broniewski - wiceprezes